Får jag ta studieuppehåll?

  • Berghs policy är att du får studieuppehåll enbart vid uppvisat läkarintyg.

    Om du är osäker på om du kommer att hinna med kursen eller utbildningen rekommenderar vi att du avvaktar och läser kursen när det passar bättre. 

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?