Får jag jobb efter en kurs eller utbildning?

  • Det går tyvärr inte att svara enkelt på, men säkert är att en kurs eller heltidsutbildning på Berghs ger dig bättre förutsättningar. Efter din utbildning handlar det om dina ambitioner i kombination med dina tidigare erfarenheter, kontaktnät och personliga driv. På Berghs garanterar vi dig ökade kunskaper inom det område du studerar och ett utökat kontaktnät. Ibland krävs det fler kurser och ibland räcker det med en kurs för att du ska ha möjlighet att byta karriär.

    Gällande Berghs heltidsutbildningar så får mer än 95% arbete efter 6 månader efter examen.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?