Kan jag studera från utlandet?

  • Absolut -  om du väljer en distanskurs. Du behöver bara en internetuppkoppling och en dator med ljudupptagning.

    Notera att vi rekommenderar att du närvarar vid de två seminarierna på plats i Stockholm, vid start och slut av de längre distanskurserna (15 veckor).

    Vid Berghs övriga kurser samt heltidsutbildningar behöver du vara på plats på skolan. 

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?