Behöver jag kunna koda för att tillgodogöra mig heltidsprogrammet Digital Strateg / Digital Kreatör?

  • Nej, det är inte en kodutbildning. Om du kan kod så kommer du ha nytta av det under året, men det är inget krav.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?