Kursen jag vill gå startar först nästa år, men jag skulle behöva en faktura redan detta år. Går det att ordna?

  • Ja, men du måste då senast den 15/12 mejla den utbildningskoordinator på Berghs som har hand om den kurs du ska gå. Dennes namn och mejladress står i ditt antagningsbesked. Har du inte sökt kursen än eller är osäker på vem som är koordinator skickar du istället din fråga till info@berghs.se och skriver vilken kurs det gäller.

    OBS: Det räcker inte att du, när du tackar ja till din plats, skriver att du vill ha din faktura i december. Du behöver även kontakta kursens koordinator, för det är inte säkert vi uppmärksammar din kommentar i tid. Deadlinen den 15/12 är för att vi ska hinna få iväg en faktura innan nyår.

  • Fick du svar på din fråga?