Hur många poäng motsvarar en kurs eller ett heltidsprogram?

  • Fick du svar på din fråga?