Jag skulle behöva hjälp i samband med en rekrytering. Kan ni bekräfta att en person har studerat på Berghs?

  • Med hänvisning till GDPR krävs skriftligt medgivande från person förfrågan gäller, för vår verifiering av dennes genomförda utbildning. För att vi ska lämna ut uppgifter behöver vi alltså detta.

  • Fick du svar på din fråga?