Vad innebär det att hamna på en reservlista?

  • Om du hamnar på reservplats till ett heltidsprogram innebär det att du får en plats om någon tackar nej till sin erbjudna plats. 

    När en av Berghs kurser blir fullbokad placeras du på en reservlista. Om en deltagare av någon anledning behöver hoppa av innan kursstart kontaktar vi personerna på reservlistan i turordning. Att stå på en reservlista innebär inte att du förbinder dig till något förrän du blir erbjuden en plats och sedan tackar ja.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?