Vad är det som avgör om jag blir antagen eller inte?

  • Olika kriterier gäller för olika utbildningar på Berghs.

    Dessa kriterier framgår på respektive kurssida eller programsida. Gemensamt är att du behöver söka i tid och vara behörig för den utbildning du söker. Vid fler kvalificerade sökande än antal platser på en kurs tillämpar vi först till kvarn. 

    Läs mer om våra antagningskrav och urvalsprocess till heltidsprogrammen här

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?