Varför behöver jag skicka in mitt CV och ett personligt brev?

  • Till vissa av Berghs kurser behöver du skicka med ditt CV och ett personligt brev för att söka. I vissa fall behöver du även visa arbetsprover för att våra kurs- eller programansvariga ska kunna bedöma om du kommer att kunna tillgodogöra dig kursens eller programmets innehåll. 

    Det framgår på respektive kurs- eller programsida om ansökningshandlingar krävs. 

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?