Hur många deltagare tar ni in?

  • Antalet maxdeltagare per kurs och heltidsutbildning varierar. När du läser en kurs brukar maxantalet variera mellan 12 och 25 deltagare. På våra heltidsprogram är klasserna på cirka 25 studenter.

    Om vi har tillräckligt många kvalificerade sökande till en distanskurs startar vi ofta  parallellgrupper.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?