Vilka är kriterierna vid bedömningen av arbetsprover?

  • För Berghs heltidsprogram tittar den programansvarige tillsammans med en antagningsgrupp på idéhöjd, utförande och relevans i förhållande till uppgiften.

    Inom Berghs kurser tittar den kursansvarige på om dina förkunskaper och tillvägagångssätt gör att du kommer att ha nytta av kursen och ligga på en jämn nivå med dina kurskamrater. 

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?