Kan jag jobba samtidigt som jag går på Berghs?

  • När du läser vid ett heltidsprogram på Berghs avgör du själv om du anser att du har tid att arbeta extra. Notera att lektioner är obligatoriska och att skolarbete på kvällar och helger förekommer regelbundet. 

    När du läser en kurs på Berghs (kvällskurs, distanskurs, dagkurs etc.) går det givetvis bra att arbeta samtidigt. Även här gäller obligatorisk närvaro vid lektionstillfällena. 

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?