Behöver man ha en egen bärbar dator när man läser hos er?

  • För att läsa vid ett av Berghs heltidsprogram behöver du ha tillgång till en egen bärbar dator. 

    Vid Berghs kurser varierar kravet på egen utrustning. Se under respektive kurs för mer information.