Tillkommer det några kostnader?

  • Det varierar. Inom Berghs kurser framgår det på respektive kurssida om det tillkommer några konstnader för till exempel studielitteratur. 

    Inom Berghs heltidsprogram tillkommer litteraturkostnader om max 5000 kronor. 

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?