Är Berghs en högskola?

  • Nej, Berghs är en yrkesförberedande skola som fokuserar mer på praktiska färdigheter än teoretiska modeller. Berghs heltidsprogram lyder under YH, Myndigheten för yrkeshögskolan.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?