Är det meriterande att ha gått en kurs på Berghs när man söker till ett heltidsprogram?

  • Ju mer erfarenhet du har när du söker hit desto bättre. Det gäller både yrkeserfarenhet och tidigare studier. En viktig del i vår pedagogik är att skapa utbyte mellan studenter med olika bakgrund och erfarenheter.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?