Vilken behörighet krävs för att söka till era heltidsprogram?

 • Behörighet och förkunskaper skiljer sig mellan våra olika utbildningar.

  Grundläggande behörighet:

  För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Sökande med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven, och även den som inte har fullständigt slutbetyg från gymnasiet kan vara behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning.

  Du har grundläggande behörighet om du:

  1) har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,

  2) har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,

  3) är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

  4) genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

  Särskilda förkunskaper:

  På våra utbildningar Art Director/Copywriter och Communication Design finns även krav på särskilda förkunskaper. Du behöver ha minst 1 års yrkeserfarenhet inom valfritt område. Yrkeserfarenheten kan även motsvaras av 1 års eftergymnasiala studier. I din ansökan behöver du skicka med intyg som styrker dina särskilda förkunskaper.

  Reell kompetens:

  Vad är reell kompetens?

  Om du saknar grundläggande behörighet kan du ansöka om att få dina eventuella tidigare erfarenheter och utbildningar tillgodoräknade för att uppväga detta.

  Hur åberopar jag reell kompetens?

  1. Beskriv i din ansökan vad det är du saknar i de formella behörighetskraven.

  2. Beskriv med vilka erfarenheter du anser dig kunna validera det du saknar med reell kompetens.

  3. Skicka med intyg som styrker din erfarenheter, exempelvis arbetsgivarintyg/betyg.

  4. Klicka i rutan för Reell kompetens i ansökningsformuläret.

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Vilken information saknar du?