När ska min utbildning vara betald?

  • Studieavgiften ska vara betald senast vid den på fakturan angivna betalningsdagen. Du får din faktura efter att du tackat ja till platsen. För påminnelse utgår särskild förseningsavgift med 150 kronor samt ränta (referensränta +8%).

    Vid Berghs heltidsprogram betalar du terminsvis senast den sista augusti samt sista januari. Du får fakturor för hela din studieperiod i början av din utbildning skickad till den mailadress du angett när du sökte till Berghs.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?