Vad betyder det att arbeta med unga talanger?

  • På Berghs tror vi att samarbete och mångfald skapar förutsättningar för kreativ innovation. På Berghs arbetar vi dels med våra egna studenter och alumner, dels med studenter från andra universitet och yrkeshögskolor som Stockholms Universitet, Södertörns Högskola, Hyper Island, KTH med flera. Samtliga arbeten och samarbeten med studenter är avlönat arbete. 

    Läs mer om våra alternativ här.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?