Måste jag ha ett pro-abonnemang i Zoom för att kunna delta i en onlinelektion?

  • För att delta i en Zoomlektion behöver du inte ha en licens. Det är endast den som skapar lektionen/mötet som behöver en sådan. Som deltagare kommer du att kunna delta så länge lektionen pågår.

  • Fick du svar på din fråga?