Hur fungerar kreativa workshops online?

  • Det finns även möjlighet till workshops där man delas in i grupper och får tillgång till ett sk “breakout-room”. Där samtalar man och chattar i mindre grupp, för att sen återvända till stora rummet och kunna presentera eller reflektera ihop. Det bästa är när alla har sina kameror påslagna vilket bygger närvaro och även etablerar relation.

  • Fick du svar på din fråga?