Hur funkar en onlinelektion?

  • Det finns lika många variationer på upplägg för en online lektion som en fysisk lektion. Läraren kan lägga upp video eller länkar att titta på innan, och komplettera med ett live onlinemöte (via Zoom, vårt videoverktyg) där ni samtalar och ställer frågor. Lektionen kan vara helt och hållet online där läraren t ex delar en keynote/powerpoint presentation, ni ställer frågor i en chatt och har sedan samtal. Om det finns en uppgift att göra får ni information för eget arbete eller arbete i grupp med presentation online eller i lägga upp och få feedback i vår online plattform. Pauser tas under lektionens gång, beroende på längd.

  • Fick du svar på din fråga?