Vad är skillnaden mellan en produktionsledare och en projektledare?

  • Den enkla förklaringen är att produktionsledaren är närmare produktionen, men ansvaret kan se exakt lika ut som för en projektledare vad gäller ekonomi och kundkontakt. Till skillnad från projektledaren behöver produktionsledaren inte vara lika strategiskt lagd. Produktionsledarens jobb avser produktionen och att se till att den är effektiv och håller sig inom budget.

    Produktionsledare
    En produktionsledare (eller producer) ansvarar för att leda team och kund i ett projekt. Du ser till att idéerna tas vidare från ritbordet på ett sätt som möter kundens förväntningar på bästa sätt. Du hanterar arbetsfördelning, budget, ser till att hålla deadlines och är drivande i att leverera lyckade projekt! Du är också den sociala länken som tar hand om kommunikationen mellan teamet, kunden, leverantörer och partners. Du är ansiktet utåt som kan hantera människor på bästa sätt.

    Projektledare
    Som ansvarig för ett projekt står projektledaren. Det är till projektledaren som kunden vänder sig till med synpunkter på hur projektet fortskrider och det är också projektledaren som är ekonomiskt ansvarig. Andra arbetsuppgifter som ingår i arbetet som projektledare är att sälja in och initiera projekt, något som kräver ett bra strategiskt tänkande.

  • Fick du svar på din fråga?