Kan jag ändra mina fakturauppgifter?

  • Det löser vi. Skicka ett mail till den utbildningskoordinator som skickade dig ditt antagningsbesked. 

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?