Vad är skillnaden mellan kurser som har samma namn?

  • Ibland erbjuder vi kurser som har samma namn men olika format. En kurs kan exempelvis erbjudas både på distans och kvällstid. Våra kursinnehåll på respektive kurs kan då skilja sig något åt, eftersom det ofta är olika kursansvariga och gästföreläsare. Läs om det aktuella kursinnehållet på respektive kurssida och jämför vilken som passar dig bäst. 

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?