Kan jag boka en plats på en utbildning och sedan ångra mig?

  • För Berghs kurser gäller att din ansökan först är bindande då du blivit erbjuden en plats på din valda kurs och sedan tackat ja till platsen. Berghs tillämpar antagningsbesked med svarskrav vilket innebär att du, för att behålla din plats i kursen, ska tacka ja (eller nej om du inte önskar din plats) senast det datum som anges i antagningsbesked/kallelse. Om du behöver avsäga dig platsen efter att du har tackat ja och ångerrätten har löpt ut debiteras en avgift för administrativa- och uppläggningskostnader på 15 % av kursavgiften. Om du avsäger dig din plats när kursen startat återbetalas ingen del av kursavgiften. Studierna ska genomföras under den termin du blivit antagen till. Studieuppehåll kan bara beviljas vid sjukdom styrkt av läkarintyg.

    Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument 14 dagars ångerrätt från den dag då avtalet ingås. Om kursen påbörjas innan föreskriven ångerfrist om 14 dagar löpt ut har kursdeltagaren accepterat att ångerrätten upphör att gälla i och med kursstart.

     

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?