Kan man läsa flera utbildningar parallellt?

  • Ja. Om kurserna löper vid olika tillfällen i veckan och du har tid och möjlighet att studera dubbelt så mycket som vid en enskild kurs. Läs mer på respektive kurssida om hur mycket studietid du förväntas lägga vid sidan av lektionstid, samt för information om vilka dagar kurserna löper. 

    Du kan inte läsa två heltidsprogram samtidigt på Berghs. 

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?