När startar utbildningen nästa gång?

  • De flesta - men inte alla - av Berghs hetidsprogram startar en gång per år, på höstterminen (med ansökningsperiod vårterminen). Läs mer på respektive programsida om när nästa start är beräknad. 

    De flesta av Berghs kurser erbjuds en gång per termin. En del kurser erbjuds dock oftare eller mer sällan än så. Information om nästa kursstart läggs upp på hemsidan när vi har slutat ta emot ansökningar till aktuell kurs. 

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?