Är det lägre kvalitet att studera på distans än utbildningar på plats i Stockholm?

  • Inte alls. Du får löpande individuell feedback från din kursansvariga och har precis som i övriga kurser kontakt med dina kurskamrater via vår onlineplattform. Skillnaden är att ni inte träffas i verkligheten. 

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?