Hur ofta måste jag komma till skolan?

  • Det beror på vilken kurs eller heltidsutbildning du väljer. Läs mer om det på aktuell kurs- eller programsida. Om du läser en distanskurs på Berghs finns ingen obligatorisk närvaro. 

    För distanskurserna som löper över 15 veckor sker två seminarier på Berghs, vid start och avslut. Båda tillfällena är förlagda till fredagseftermiddagar. 

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?