Hur många deltagare tar ni in?

  • Antalet maxdeltagare per kurs och heltidsutbildning varierar. När du läser en kurs brukar maxantalet variera mellan 14 och 30 deltagare. På våra heltidsprogram är klasserna på cirka 25 studenter.

    Om vi har tillräckligt många kvalificerade sökande till en distanskus startar vi parallellgrupper.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?