Hur finansierar man sin utbildning?

 • Heltidsutbildningar
  De flesta - men inte alla - av Berghs heltidsutbildningar står under statlig tillsyn och är studiestödsberättigade inom ramen för 240 veckor - avdelning B1. Du har även möjlighet att söka ett merkostnadslån hos CSN, som kan täcka terminsavgiften. Läs mer om detta här.

  Berghs Bachelor och Produktionsledning är inte studiestödsberättigade. För Berghs Bachelor gäller att den första terminen på Berghs inte är berättigad till CSN, däremot kan du söka studiemedel för tiden du läser utomlands, samtliga universitet och college som Berghs samarbetar med är ackrediterade och godkända av CSN. För Produktionsledning gäller att hela programmet måste finansieras av den studerande själv.

  Kurser
  Läs om ekonomiska villkor för Berghs kurser här

  Läs mer om finansiering med Wasa Kredit

 • Fick du svar på din fråga?

  Ja   Nej

  Vilken information saknar du?