Hur går studierna till?

  • Ramverket för Berghs pedagogik är Action Based Learning. Det handlar till stor del om att omsätta teorier i praktiken genom att lyfta in verkligheten i klassrummet. Det sker när verkliga uppdragsgivare presenterar utmaningar på våra utbildningar. Du får prova och utmana din kunskap och kreativitet genom att lösa aktuella frågeställningar i workshops, grupparbeten och individuella uppgifter. Studierna är styrda av lektioner samt uppgifter från kursansvariga och föreläsare.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?