Hur mycket tid tar studierna?

  • Det varierar mellan Berghs många kurser och framgår på respektive kurssida. Läs under rubriken "egen studietid" samt "lektionstillfällen" för att få en tydlig bild av vad som förväntas av dig inom den aktuella kursen. 

    Inom Berghs heltidsprogram har du ca 20 lärarledda lektionstimmar per vecka. Därutöver tillkommer minst lika många timmar för självstudier och grupparbeten per vecka. Räkna med en 40 timmars arbetsvecka.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?