Hur mycket integration är det mellan utbildningarna under året?

  • Inom Berghs heltidsprogram förekommer minst tre veckors samarbetsprojekt under det första året, där samtliga heltidsprogram ingår. Därutöver har varje program ytterligare några samarbetsprojekt med andra klasser under utbildningen. Vissa delkurser samläses och heltidsprogrammen avslutas med ett examensprojekt, där studenterna från de olika programmen samarbetar. Ofta är det riktiga uppdragsgivare som är kunder i de olika projekten.

    Inom några av Berghs kurser sker samverkansprojekt mellan klasserna. Det framgår i respektive kurs schema. 

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?