Jag har inte godkänt betyg i engelska. Kan jag söka Berghs Bachelor ändå?

  • Om du på annat sätt har tillgodogjort dig motsvarande kunskap och kan påvisa detta så tar vi hänsyn till det.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?