Jag har ett funktionshinder, hur har ni det med tillgänglighet?

  • Våra lokaler är anpassade så att alla med lätthet ska ha tillgång till klassrum, toaletter, aulan och vårt café, men kontakta gärna kursens utbildningskoordinator eller info@berghs.se i förväg så att vi kan hjälpa dig på bästa möjliga sätt.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?