Kan jag gå flera kurser samtidigt på Berghs?

  • Det är möjligt att läsa flera kurser på samma gång - förutsatt att de löper vid olika tillfällen. Däremot ser vi gärna att du funderar på om det är optimalt. En del av våra kurser kräver mycket studietid och engagemang. Då kan det vara en fördel att endast läsa en i taget för att få ut maximalt av din investerade tid.

    Du kan inte läsa mer än ett heltidsprogram i taget på Berghs. 

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?