Jag kommer att befinna mig utomlands vid ett lektionstillfälle, kan jag då vara med via Skype istället?

  • Nej, vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda detta.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?