Kan jag ta igen missade lektionstillfällen, innevarande eller nästa termin?

  • Tyvärr kan Berghs inte ge den möjligheten till våra kursdeltagare. Berghs rekommenderar därför alltid våra kursdeltagare att noga tänka igenom sina möjligheter att närvara på kursens alla delmoment redan innan kursen eller programmet börjar. Självklart får du tillgång till lektionens dokumentation.

    Vid Berghs kurser gäller närvarokrav på minst 80% av lektionstillfällena. 

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?