Vad händer om jag inte kan närvara på första lektionstillfället på Berghs?

  • När det gäller samtliga av Berghs utbildningar rekommenderar vi starkt att du är närvarande vid första - och alla - lektionstillfället/n.

    Undantag ges för deltagare inom distanskurser, som kommer från hela Sverige och andra länder. Berghs har därför förståelse för om du inte har möjlighet att närvara på startdagen inom våra 15-veckors distanskurser.

    Däremot är det viktigt, oavsett vilken kurs du går, att du meddelar Berghs om din frånvaro. 

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?