Hur går själva undervisningen till på Berghs?

  • Det beror på vilken kurs du väljer. De kurser som går på kvällstid eller dagtid är klassrumsbaserade. Det innebär att du kommer hit till Berghs och går på kurs. På distanskurserna sker undervisningen huvudsakligen via vår egen onlineplattform med undantaget att första och sista lektionstillfället är på Berghs (gäller våra 15-veckorskurser).

    Ramverket för Berghs pedagogik är Action Based Learning. Det handlar till stor del om att omsätta teorier i praktiken genom att lyfta in verkligheten i klassrummet. Det sker framförallt när verkliga uppdragsgivare presenterar utmaningar på våra heltidsutbildningar. Du får prova och utmana din kunskap och kreativitet genom att lösa aktuella frågeställningar i workshops, grupparbeten och individuella uppgifter. Studierna är styrda av lektioner samt uppgifter från kursansvariga och föreläsare.

    Här kan du läsa mer om vår pedagogik: https://www.berghs.se/om-berghs/pedagogik/

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?