Får jag något diplom/intyg efter avslutad utbildning?

  • Ja visst! Kursintyg utfärdas på alla våra kurser under förutsättning att du är godkänd på de moment som måste uppfyllas under kursens gång, samt har minst 80% närvaro. Kursintyget får du i digitalt format. Berghs ger inte ut kursintyg på engelska, då kurserna ges på svenska och du får ej med dig terminologi etc på engelska. För eventuell egen översättning får du vända dig till en auktoriserad översättare.

    Sjäkvlart får du också ett diplom om du läst och fullföljt en heltidsutbildning på Berghs. 

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?