Hur mycket tid utöver lektionstiden förväntas jag lägga ner på enskilda studier?

  • Det beror på vilken kurs du väljer. På respektive kurssida har vi gjort en beräkning av den tid vi tror att du behöver lägga ner utöver kurstimmarna. Det varierar med hemuppgifternas omfattning samt kursens utformning. Se därför under respektive kurs på hemsidan under “kursutbud”.

    När du läser vid ett heltidsprogram på Berghs bör du räkna med att studierna tar minst 40 timmar/vecka i anspråk. 

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?