Jag kan inte gå utbildningen just nu, kommer den att gå igen vid ett senare tillfälle?

  • De flesta av våra kurser ges en gång per termin. En del kurser ges dock oftare än så. Nästa kursstart kommer att publiceras snarast efter att vi har slutat ta emot ansökningar till aktuell kurs.

    De flesta - men inte alla - av Berghs heltidsprogram startar en gång per år, vid höstterminen. Titta på programsidorna för att få detaljerad information om nästa start. 

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?