Behöver jag bekräfta min plats efter att jag har blivit antagen?

  • Ja, Berghs SoC tillämpar antagningsbesked/kallelse med svarskrav vilket innebär att du, för att behålla din plats i kursen, ska tacka ja (eller nej om du inte önskar din plats) senast det datum som anges i antagningsbesked/kallelse. Din anmälan är inte bindande förrän du tackat ja till en plats. 

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej