Ingår studielitteratur i priset?

  • Det varierar. Inom Berghs kurser framgår det på respektive kurssida om det tillkommer några kostnader för till exempel studielitteratur.

    Inom Berghs heltidsprogram beräknas en extra kostnad på 5000 kr / utbildningsår för bland annat litteratur. 

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?