Finns det gamla arbetsprov att kolla på?

  • Arbetsproverna som skickats in av tidigare sökanden är handlingar som vi inte lämnar ut. Tidigare arbetsprover är inte heller något vi delar eftersom de inte är relevanta i årets antagningsprocess. Om du har frågor om specifika uppgifter så kan du vända dig till vår FB-grupp ”Enter Berghs” där studenter på skolan kan bistå med hjälp.
     
    Lycka till!
  • Fick du svar på din fråga?